خبرنگاران یک شهرک بجنورد و هزار مشکل مدیریتی

به گزارش تور دبی ارزان، بجنورد- خبرنگاران- ساکنان مجموعه مسکونی گلستان شهر بجنورد، در حالی با مسائل دست به گریبان هستند که مسوولان مربوط حل آن را به دیگری پاس داده و بلاتکلیفی 10 ساله آن همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد مسائل این شهرک به این زودی ها هم رفع نشود.

خبرنگاران یک شهرک بجنورد و هزار مشکل مدیریتی

مدیریت گلستان شهر بجنورد به عنوان بزرگ ترین مجموعه مسکن مهر خراسان شاقتصادی، بهار سال جاری به شهرداری مرکز استان واگذار شد، این اقدام که گمان می رفت سرانجامی برای بلاتکلیفی 10 ساله این منطقه باشد، مسائل دیگری را رونمایی نموده است.

گلستان شهر بجنورد به وسعت 170 هکتار، لکه مسکونی منقطع مرکز خراسان شاقتصادی است که به گفته کارشناسان، بدون برنامه ریزی درست، به شهر ملحق شده است و اکنون ایرادها و نواقص زیادی دارد.

این شهرک زیرساخت های شهری، فضای سبز، بوستان، خانه فرهنگ و فرهنگ سرا ندارد البته این موارد در طرح گلستان شهر دیده شده است.

راه و شهرسازی خراسان شاقتصادی، در چند سال پیش، بارها اعلام نموده بود که مدیریت گلستان شهر بجنورد را به شهرداری واگذار و برای برطرف ایرادهای آن اقدام می نماید اما در آن سال ها، شهرداری از پذیرفتن آن خودداری نموده بود.

بالاخره در بهار پارسال، مدیریت گلستان شهر به شهرداری بجنورد واگذار شد، در آن موقع، راه و شهرسازی استان مکلف شد که برای برطرف ایرادهای این مجموعه مسکونی، 100 میلیارد ریال اعتبار به شهرداری بجنورد پرداخت کند.

یکی دیگر از تعهدات راه و شهرسازی خراسان شاقتصادی در قبال گلستان شهر بجنورد، واگذاری 10 درصد از زمین های مسکونی فازهای یک و 2 و سه گلستان شهر در راستای یاری به شهرداری بجنورد بود اما این وعده هم عملی نشده است.

حال، شهرداری بجنورد اعلام نموده است که این تعهدات محقق نشده است و از این رو دیگر نمی تواند به خدمات رسانی خود در گلستان شهر ادامه دهد.

تعهدات راه و شهرسازی مانده بر روی کاغذ

شهردار بجنورد در این باره با بیان اینکه این نهاد 60 میلیار ریال در گلستان شهر هزینه نموده است گفت: این نهاد دیگر توان اقتصادی ادامه خدمات رسانی به مجموعه مسکونی گلستان شهر را ندارد و در صورت تحقق نیافتن تعهدات راه و شهرسازی در قبال ساکنان این منطقه، خدمات خود را متوقف خواهد نمود.

هادی زارعی گفت: مدیریت مجموعه مسکونی گلستان شهر در بجنورد، به عنوان بزرگ ترین مجموعه مسکن مهر استان، اوایل سال جاری به شهرداری واگذار شد و در این زمینه، راه و شهرسازی متعهد شد برای برطرف ایرادها و نواقص، 100 میلیارد ریال اعتبار به شهرداری بجنورد پرداخت کند اما این امر هنوز محقق نشده است.

مدیریت مجموعه مسکونی گلستان شهر در بجنورد، به عنوان بزرگ ترین مجموعه مسکن مهر استان، اوایل سال جاری به شهرداری واگذار شد و در این زمینه، راه و شهرسازی متعهد شد برای برطرف ایرادها و نواقص، 100 میلیارد ریال اعتبار به شهرداری بجنورد پرداخت کند اما این امر هنوز محقق نشده است

وی اضافه کرد: بر اساس برآورد راه و شهرسازی استان، برطرف ایرادها و نواقص در گلستان شهر بجنورد، 950 میلیارد ریال اعتبار احتیاج دارد و شهرداری بجنورد، با حسن نیت که داشته، مدیریت این مجموعه مسکونی را تحویل گرفته اما انجام تعهدات، بر روی کاغذ مانده است.

وی اضافه کرد: مدیرکل جدید راه و شهرسازی استان، از زمان حضور در استان، آنالیز موضوع را به تعویق انداخته است و در این مدت پیگیری های متعدد ما به 2 هفته بعد موکول شد که این هفته ها همچنان باقی است و گویا سرانجامی ندارد.

زارعی گفت: شهرداری در انجام خدمات به گلستان شهر با مشکل اعتباری روبه رو است، اگر زمین ها اختصاص داده گردد، از محل فروش آن می توان نسبت به تامین اعتبار مورد احتیاج اقدام کرد اما راه و شهرسازی اعلام نموده است که واگذاری آن، منوط به اخذ مجوزهای ضروری است.

وی گفت: انجام تعهدات راه و شهرسازی استان در قبال گلستان شهر، از مرکز هم پیگیری شده است اما سازمان ملی مسکن هم می گوید باید از استان پیگیری گردد و در استان هم مدیرکل راه و شهرسازی هنوز پاسخی نداده است.

شهردار بجنورد اضافه کرد: سهم شهرداری از 10 درصد از زمین های مسکونی گلستان شهر، 17 هکتار زمین است.

خدمات شهرداری در گلستان شهر متوقف می گردد

زارعی با بیان اینکه مسائل به استاندار خراسان شاقتصادی نیز منعکس شده و قرار است در نشست کمیسیون ماده 5، مطرح و آنالیز گردد، گفت: موضوع انجام تعهدات راه و شهرسازی، به عناوین مختلف پاس کاری شده است و در این مدت، چیزی دست ما را نگرفته است.

شهردار بجنورد گفت: اکنون شهرداری نسبت به زباله برداری و خدمات رفت و روب در گلستان شهر اقدام می نماید اما دیگر قادر به تامین هزینه های این امر نیست و به ناچار، این خدمات در این مجموعه مسکونی، متوقف خواهد شد.

مردم گلستان شهر بار دیگر در برزخ

یک عضو شورای اسلامی شهر بجنورد در این باره گفت: گلستان شهر نواقص و ایرادهای زیادی داشت و راه و شهرسازی مکلف بوده است که نسبت به برطرف آن اقدام کند، در دوره های پیش شورای اسلامی هم راه و شهرسازی خواهان تحویل مدیریت آن به شهرداری بجنورد شده و اعلام نموده بود که در 6 ماه نسبت به حل مسائل اقدام می نماید، اما در آن سال ها، با تحویل دریافت مدیریت آن مجموعه مسکونی مخالفت کردیم.

علیرضا باغچقی گفت: بالاخره، شهرداری بجنورد قبول کرد که مدیریت گلستان شهر را تحویل بگیرد و پس از امضای صورت جلسه، زیبنده نیست که مردم را بار دیگر در برزخ قرار داده و خدمات را در آن محل متوقف کند.

وی اضافه کرد: راه حل این است که با رایزنی ها، راه و شهرسازی را مکلف به انجام تعهدات کند.

یک عضو شورای اسلامی شهر بجنورد گفت: مناسب نبودن جوی و جدول، آسفالت نبودن بعضی معابر، نبود فضای سبز و نیز بوستان برای شهروندان، از جمله نواقص و ایرادها در مجموعه مسکونی گلستان شهر بجنورد است.

بخشی از تعهدات سال جاری محقق می گردد

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شاقتصادی هم با بیان اینکه برای حل مسائل گلستان شهر، نشست های متعدد با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گذاشته شده است گفت: درخواست ما از شهردار بجنورد این است که خدمات خود در این مجموعه مسکونی را قطع نکند.

سیدعبدالمجید نژادصفوی گفت: انتقادهای شهردار بجنورد از عملی نشدن تعهدات، به جا است و آنچه صورت جلسه شد، جامه عملی نپوشید، البته کوشش داریم تا بخشی از آن سال جاری محقق گردد.

انتقادهای شهردار بجنورد از عملی نشدن تعهدات، به جا است و آنچه صورت جلسه شد، جامه عملی نپوشید، البته کوشش می گردد تا بخشی از آن سال جاری محقق گردد

وی گفت: قرار بود که 10 درصد از زمین های مسکونی گلستان شهر، در اختیار شهرداری قرار گیر و 100 میلیارد ریال اعتبار هم برای سرعت دادن به انجام کارها، تامین و پرداخت گردد.

وی اضافه کرد: پیگیری های لازم صورت گرفته و ادامه دارد، کوشش داریم تا بخشی از مطالبات تا سرانجام سال جاری داده گردد تا ساکنان این منطقه، بیش از این متحمل مسائل نباشند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شاقتصادی گفت: برای واگذاری زمین، موافقت های سازمان زمین و مسکن احتیاج است که در این باره هم پیگیر هستیم.

شهرداری حق ندارد خدمات را متوقف کند

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شاقتصادی هم در این باره گفت: گلستان شهر، جزو محدوده شهری است و بر اساس قانون، شهرداری بجنورد باید به ساکنان آن خدمات داشته باشد.

گلستان شهر، جزو محدوده شهری است و بر اساس قانون، شهرداری بجنورد باید به ساکنان آن خدمات داشته باشد

رضا رجب زاده گفت: بر اساس قانون، شهرداری بجنورد حق ندارد خدمات خود در گلستان شهر را متوقف و تعطیل کند.

وی درباره انجام نشدن تعهدات راه و شهرسازی در قبال گلستان شهر گفت: انجام این تعهدات تا کنون به طول کشیده است اما پیگیر هستیم تا این امر محقق گردد.

گلستان شهر بجنورد بزرگترین مجموعه مسکن مهر خراسان شاقتصادی است و اکنون 20 هزار نفر در آن سکونت دارند.

منبع: ایرنا
انتشار: 19 فروردین 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: dubairo.ir شناسه مطلب: 972

به "خبرنگاران یک شهرک بجنورد و هزار مشکل مدیریتی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران یک شهرک بجنورد و هزار مشکل مدیریتی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید