قاب کوچکی که حواسمان را از زندگی پرت کرده است

به گزارش تور دبی ارزان، فناوری شهرهایمان، محیط زیستمان و حتی خودمان را تغییر می دهد، بدون آنکه فرصت داشته باشیم به درستی با این تغییرات سازگار شویم.

قاب کوچکی که حواسمان را از زندگی پرت کرده است

به گزارش گروه رسانه های تور دبی ارزان، سردمداران شرکت های فناورانه همیشه از چیز هایی می گویند که محصولات جدید به زندگی ما اضافه می کنند. سرعت بیشتر، آسانی و ارزانی و امکاناتی که پیش از این نداشته ایم. اما هیچ وقت از چیز هایی که در اثر این محصولات از دست می دهیم، حرف نمی زنند. فناوری شهرهایمان، محیط زیستمان و حتی خودمان را تغییر می دهد، بدون آنکه فرصت داشته باشیم به درستی با این تغییرات سازگار شویم. الیور ساکس در یکی از آخرین نوشته هایش از وحشتی می گوید که زندگی در چنین جهانی برای او به همراه دارد. او نویسنده، عصب شناس و مورخ علم بریتانیایی بود که در سال 2015 چشم از جهان فرو بست. از او کتاب های بسیاری ازجمله موسیقی دوستی و رودخانه آگاهی بر جای مانده است. مطلبی را که در ادامه می خوانید الیور ساکس نوشته و در وب سایت نیویورکر منتشر شده است و وب سایت ترجمان آن را با ترجمه علی امیری منتشر کرده است. آنچه می خوانید خلاصه و گزیده ای از این مطلب است.

جعبه های کوچک و حواس های پرت

خاله محبوبم، خاله لِن، وقتی بیش از 80 سالش بود، برایم گفت که وفق یافتن با همه چیز هایی که در طول زندگی اش جدید بوده اند - هواپیمای جت، سفر به فضا، پلاستیک و غیره- برایش چندان مشکل نبوده، اما نمی توانسته به ناپدیدشدن چیز های قدیمی عادت کند. گاهی می گفت: چی به سر اون همه اسب اومد؟ او که در سال 1892 متولد شده بود، در لندنی پر از درشکه و اسب بزرگ شده بود.

خود من نیز احساسات مشابهی دارم. چند سال پیش داشتم با برادرزاده ام لیز در میل لِین قدم می زدم؛ جهتی در نزدیکی خانه ای در لندن که در آن بزرگ شده ام. روی پل راه آهنی توقف کردم که در کودکی، عاشق خم شدن از روی نرده های آن بودم. از آنجا عبور چندین قطار برقی و دیزلی را تماشا کردم و پس از چند دقیقه لیز که بی طاقت شده بود، پرسید: منتظر چی هستی؟ گفتم: منتظر یک قطار بخارم. لیز طوری نگاهم کرد که انگار دیوانه ام. گفت: عمو الیور، 40 سال بیشتره که دیگه قطار بخار وجود نداره.

من به خوبی خاله ام با برخی جنبه های تجدد کنار نیامده ام. شاید به این دلیل که آهنگ تغییرات اجتماعی مرتبط با پیشرفت های فناورانه بیش از اندازه سریع و عمیق بوده است. نمی توانم به دیدن بی شمار آدمی عادت کنم که در خیابان به جعبه هایی کوچک چشم دوخته اند یا آن ها را جلوی صورتشان گرفته اند و بی محابا قدم در جهت حرکت ماشین ها می گذارند، بدون اینکه هیچ ارتباطی با پیرامونشان داشته باشند. این گونه حواس پرتی و بی توجهی بیش از همیشه، زمانی دلواپسم می کند که پدر و مادر جوانی را می بینم در حالی که بچه هایشان را راه می برند یا کالسکه اش را هل می دهند، به گوشی هایشان خیره شده اند و به فرزندان خود بی اعتنایی می کنند. این بچه ها که قادر نیستند توجه والدین خود را جلب کنند، حتماً احساس نادیده گرفته شدن می کنند و مطمئناً در سال های آینده آثار آن را بروز خواهند داد.

این ابزارک های بدشگون!

فیلیپ راث در رمان روح بیرون رانده که سال 2007 منتشر شد، از این سخن می گوید که نیویورک تا چه حد در دیدگان نویسنده ای گوشه گیر که یک دهه از این شهر دور بوده، تغییرات رادیکال کرده است. او مجبور می گردد در پیرامون خود، ناخواسته مکالمات موبایلی دیگران را بشنود و حیرت می کند که در این 10 سال چه اتفاقی افتاده که در نتیجه اش، ناگهان این همه حرف برای گفتن هست، این همه حرف آن هم اینقدر واجب که نمی گردد برای گفتنش صبر کرد؟... من نمی توانستم بفهمم که چطور کسی که نصف اوقات بیداری اش را راه می رود و با تلفن حرف می زند، می تواند باور داشته باشد که هنوز حیات بشری دارد.

این ابزارک ها که در همان سال 2007 نیز بدشگون بودند، اکنون ما را در واقعیتی مجازی غرق کرده اند که فشرده تر، جذاب تر و حتی ضدانسانی تر از قبل است. من هر روز با ناپدیدشدن تمام وکمال نزاکت های قدیمی روبه رو می شوم. زندگی اجتماعی، زندگی محله ای و توجه به افراد و چیز های پیرامون آدمی عمدتاً ناپدید شده است؛ دست کم در شهر های بزرگ این اتفاق افتاده است، یعنی جایی که اکثریت جمعیت بی وقفه به گوشی هایشان رو می آورند.

جهانی قشنگ خصوصی مان کجاست؟

امروزه همه چیز به صورت بالقوه عمومی است: افکار آدم، عکس های او، حرکاتش و خریدهایش. هیچ حریم خصوصی ای باقی نمانده است و آشکارا، در جهانی که وقف استفاده بی وقفه از شبکه های اجتماعی شده است، اشتیاق کمی نیز برای آن وجود دارد. هر دقیقه، هر ثانیه، باید با در دست داشتن گوشی بگذرد. آن هایی که به دام این جهان مجازی افتاده اند هرگز تنها نیستند، هرگز قادر نیستند تمرکز کنند و از زندگی در سکوت و به شیوه خودشان لذت ببرند. آن ها تا حدود زیادی خوشایندی ها و دستاورد های تمدن را واگذار کرده اند: انزوا و فراغت، مجال خودبودن، حقیقتاً مجذوب شدن، خواه این جذبه حاصل مداقه در یک اثر هنری باشد، خواه نظریه ای علمی، یا غروب آفتاب یا چهره محبوب.

انباری از اطلاعات عاری از دانایی

چند سال قبل، برای شرکت در میزگردی درباره اطلاعات و ارتباطات در قرن بیست ویکم دعوت شدم. یکی از شرکت کنندگان که از پیشگامان اینترنت بود، با غرور گفت که دختر جوانش روزی 12 ساعت در اینترنت می گردد و به گستره و دامنه ای از اطلاعات دسترسی دارد که حتی در مخیله فردی از نسل های پیش هم نمی گنجد. من پرسیدم: آیا هیچ کدام از رمان های جین آستین یا هیچ رمان کلاسیکی را خوانده است؟ وقتی که گفت نخوانده است، این کنجکاوی را با صدای بلند مطرح کردم که آیا این دختر می تواند درک عمیقی از طبیعت انسان یا جامعه داشته باشد؟ گفتم: با وجود اینکه این دختر ممکن است انباری از اطلاعات با دامنه ای وسیع داشته باشد، اما اطلاعات با دانایی متفاوت است. نیمی از حضار تشویق کردند؛ نیم دیگر هو کشیدند.

قسمت بزرگی از این قضیه، به نحو قابل توجهی در داستان ماشین می ایستد نوشته ای. ام. فورستر که در سال 1909 منتشر شده، پیش بینی شده است. در این داستان فورستر آینده ای را متصور شده است که در آن مردم در سلول های جداافتاده ای در زیرزمین زندگی می کنند، هرگز یکدیگر را نمی بینند و تنها با وسایل صوتی و تصویری با هم ارتباط برقرار می کنند. مردم در این جهان از تفکر اصیل و مشاهده مستقیم بر حذر داشته می شوند؛ به آن ها گفته می گردد مراقب ایده های دست اول باشید! ماشین که رفاه به ارمغان آورده و تمام نیاز ها - به جز نیاز به ارتباط انسانی- را برطرف می کند، بر بشریت چیره شده است. مرد جوانی به نام کونو، از طریق فناوری ای شبیه به اسکایپ پیش مادرش می نالد که می خواهم تو را ببینم، اما نه از درون ماشین... می خواهم با تو حرف بزنم، اما نه از درون این ماشین ملال آور.

او به مادرش که در زندگی پرجوش وخروش و بی معنی اش غرق شده است، می گوید: ما درک فضا را از دست داده ایم... ما بخشی از وجودمان را باخته ایم... آیا نمی توانی ببینی... که این ما هستیم که داریم می میریم و این پایین، تنها چیزی که واقعاً زندگی می کند، ماشین است؟

من نیز به نحو فزاینده ای اغلب این احساس را درباره جامعه مسحور و مفتون خودمان دارم. من نگران رخت بر بستنِ ظریف و فراگیر معنا و ارتباط های صمیمی از جامعه و فرهنگمان هستم.

منبع: روزنامه جوان

بازگشت به صفحه رسانهها

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 24 دی 1398 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: dubairo.ir شناسه مطلب: 736

به "قاب کوچکی که حواسمان را از زندگی پرت کرده است" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قاب کوچکی که حواسمان را از زندگی پرت کرده است"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید