برنامه نویسی و علوم رایانه

سنگاپور، میزبان نژادها و رنگ هایی از دنیا

نژادهایی که در سنگاپور ساکن شدنددر کشور سنگاپور گروه های مختلف جمعیتی و نژادی زندگی می نمایند که هر یک با فرهنگ و آداب و رسوم خاص خود، بخشی از فرهنگ عمومی این سرزمین را می سازند. با خبرنگاران با بعضی از این فرهنگ ها آَشنا شوید:

7 مهر 1398

برق هزاران خانه در پایتخت اندونزی و استان های اطراف قطع شد

به گزارش خبرنگاران به نقل از جاکارتا پُست، هزاران باب خانه در پایتخت اندونزی جاکارتا و استان های جاوا غربی و بانتن بی برق شدند.

9 شهریور 1398